Eesti Sõjaajaloo Teejuht

Teejuht on 2024. aasta alguseks hõlmanud ligikaudu ¾ Eestist. Lähtutakse tänapäevasest haldusjaotusest. Eesti ringreisi kaardil olevad objektid on dubleeritud vastava piirkonna kaardil, Peeter Suure Merekindluse objektid on dubleeritud Põhja-Eesti kaardil.

Tallinna linna ja Peeter Suure Merekindluse kaartidel ei ole objektide tingmärgid eristatud ajaperioodide järgi – Peeter Suure Merekindlus rajati Tsaari-Venemaa ajal ja Tallinna objektidest vähemalt pooled on olnud kasutuses erinevatel ajaperioodidel.

Teejuht valmib Eesti Sõjamuuseumi – Kindral Laidoneri Muuseumi rahastusel.

Koostajad: Ain Tähiste ja Mart Mõniste

Kaardid

Kesk-Eesti

Eesti Sõjaajaloo Teejuhi Kesk-Eesti osa katab neli maakonda - Rapla, Järva, Jõgeva ja Tartu. Nelja maakonna peale 456 objekti. Korratakse Eesti ringreisi objektid.

Lääne-Eesti

Eesti Sõjaajaloo Teejuhi Lääne-Eesti osa katab kolm maakonda - Lääne, Pärnu ja Saare. Esitatud on 554 objekti. Korratakse Eesti ringreisi objektid.

Hiiumaa

Hiiumaa kaardil on tähistatud 237 objekti alates Esimesest maailmasõjast, lisaks vrakid meres.

Põhja-Eesti

Eesti Sõjaajaloo Teejuhi Põhja-Eesti osa katab kolm maakonda - Harju (v.a Tallinna linn), Lääne-Viru ja Ida Viru. Kolme maakonna peale 864 objekti. Korratakse Peeter Suure Merekindluse kaardil olevad Harjumaa objektid.

Peeter Suure Merekindlus

20. sajandi algusaastad tõid Eesti militaarmaastikele suuri muutusi. Peamiselt Tallinna ümbrusse ja Lääne-Eesti saartele hakkas tsaari-Venemaa rajama hiiglaslikku rannapatareide ja kindlustuste süsteemi.

Tallinn

Tallinnas on kaardile kantud 223 militaarajaloolist objekti 20. sajandist. Tallinna objekte ei korrata Eesti ringreisi ja Põhja-Eesti kaartidel. Umbes kolmkümmend objekti on kirjeldatud nii PSM kui ka Tallinna kaartidel.

Eesti ringreis

Käesolev Teejuht kutsub sõja-ajaloo huvilisi ringreisile mööda Eestit.
Selle reisijuhi ajaraamiks on 20. sajand. Suurelt maanteelt tehakse põikeid ligikaudu 10 kilomeetri kaugusele.

Tekstid

Kesk-Eesti

Hiiumaa

Põhja-Eesti

Peeter Suure Merekindlus

Tallinn

Eesti ringreis