Eesti Sõjaajaloo Teejuht

Teejuht on 2022. aasta alguses täienenud uue mahuka peatükiga: Põhja-Eesti. Hõlmatud on Harju, Lääne-Viru ja Ida-Viru objektid lähtudes tänapäevasest haldusjaotusest.

Põhja-Eesti kaardil on dubleeritud need objektid, mis juba leiduvad Eesti ringreisi ja Peeter Suure Merekindluse kaartidel vastavas piirkonnas.

Tallinna linna ja Peeter Suure Merekindluse kaartidel ei ole objektide tingmärgid eristatud ajaperioodide järgi – Peeter Suure Merekindlus rajati Tsaari-Venemaa ajal ja Tallinna objektidest vähemalt pooled on olnud kasutuses erinevatel ajaperioodidel. Umbes kolmkümmend objekti on kirjeldatud nii PSM kui ka Tallinna kaartidel.

Koostajad: Ain Tähiste ja Mart Mõniste

Kaardid

Lääne-Eesti

Eesti Sõjaajaloo Teejuhi Lääne-Eesti osa katab kolm maakonda - Lääne, Pärnu ja Saare. Esitatud on 554 objekti. Korratakse Eesti ringreisi objektid.

Põhja-Eesti

Eesti Sõjaajaloo Teejuhi Põhja-Eesti osa katab kolm maakonda - Harju (v.a Tallinna linn), Lääne-Viru ja Ida Viru. Kolme maakonna peale 854 objekti. Korratakse Peeter Suure Merekindluse kaardil olevad Harjumaa objektid.

Peeter Suure Merekindlus

20. sajandi algusaastad tõid Eesti militaarmaastikele suuri muutusi. Peamiselt Tallinna ümbrusse ja Lääne-Eesti saartele hakkas tsaari-Venemaa rajama hiiglaslikku rannapatareide ja kindlustuste süsteemi.

Tallinn

Tallinna linna piires on kaardile kantud 223 militaarajaloolist objekti 20. sajandist.
Tallinna objekte ei korrata Eesti ringreisi ja Põhja-Eesti kaartidel.

Eesti ringreis

Käesolev Teejuht kutsub sõja-ajaloo huvilisi ringreisile mööda Eestit.
Selle reisijuhi ajaraamiks on 20. sajand. Suurelt maanteelt tehakse põikeid ligikaudu 10 kilomeetri kaugusele.

Tekstid

Põhja-Eesti

Peeter Suure Merekindlus

Tallinn

Eesti ringreis