Eesti ringreisi sissejuhatus

Käesolev Teejuht kutsub sõja-ajaloo huvilisi ringreisile mööda Eestit. Reisi kogupikkus mööda otseteed marsruudil Tallinn – Narva – Tartu – Valga – Pärnu – Virtsu – Sõrve – Triigi – Sõru – Tahkuna – Haapsalu – Tallinn on 1162 kilomeetrit. Selle reisijuhi ajaraamiks on 20. sajand. Suurelt maanteelt tehakse põikeid ligikaudu 10 kilomeetri kaugusele, kaardile on kantud 692 objekti.

Eelmine Teejuht nägi ilmavalgust 2010. aastal, koostajaks oli siis Kristjan Luts. Selle tiraaž on ammu läbi müüdud ja küllap on raamat süvahuviliste käes kapsaks loetud ja lehtedena laiali pudenenud.

Tänane teejuht talletab valdava osa infot veebis. Reisimehe praktiliseks abiliseks on igas nutiseadmes kättesaadav Google Maps kaardirakendus, mis aitab retke erinevaid etappe planeerida ning juhatab täpse tee ühe huvipunkti juurest järgmiseni. Iga huvipunkti juures leidub kaardirakenduses infot ja fotosid. Kui on soovi leida lisalugemist, on toodud linke või viiteid infoallikatele. Paljud objektid on avariilises seisukorras ja ohtlikud, seega ettevaatust ja palume mitte võtta uljaid riske. Kui objekt paikneb eravalduses ja ligipääs sinna on piiratud või puudub, on see ära märgitud.

Veebiväljaandele on koondatud pikemaid tekste olulistest ajaperioodidest ja sõjasündmustest. Valdavalt oleme refereerinud ajalooväljaannetes juba avaldatud tekste. Kuna käesolev väljaanne ei pretendeeri teadustöö staatusele, on refereeritud tekstidest nende lihtsama jälgitavuse huvides viited algallikatele eemaldatud. Originaaltekstid koos viidetega on eraldi kättesaadavad.

Kaardirakenduses on eri värvi „nööpnõeltega“ objekte eristatud:

tsaariaeg ja Esimene maailmasõda;
Vabadussõda;
Eesti Wabariigi periood;
Teine maailmasõda;
Külm sõda;
taastatud Eesti Vabariigi aeg;

Muuseumi ikooniga on tähistatud sõjamuuseumid.

Google Maps – Eesti sõjaajaloo teejuht

Ühelegi mälestusmärgile ei ole ideoloogilist tähelepanu pööratud. Oleme edastanud kättesaadava info ja teinud korrektsioone ilmsete ideoloogiliste liialduste osas. Üsna paratamatu on, et Teejuht kirjeldab nii suurel hulgal just mälestusmärke. Neid on lihtsalt kõige rohkem. Uue aja saabudes on silmapaistev hulk nõukogudeaegseid mälestusmärke mahajäetud ja võssakasvanud.

Teejuhi veebiväljaande põhjal valmib ka paberversioon, kasutusmugavust silmas pidades eraldi vihikutena.

Töö Teejuhi järgmiste etappidega jätkub ja aasta pärast on lootust saada lisa!

Meie tegevust rahastab Eesti Sõjamuuseum
www.esm.ee

Koostajad Ain Tähiste ja Mart Mõniste