Sisukord

 1. Esimene maailmasõda Eestis
 2. Saaremaa Esimese maailmasõja ja Vabadussõja päevil
 3. Eesti Vabadussõda 1918–1920
 4. EW aegsed kindlustused Narvas
 5. Narva 1941
 6. Lahingud Eestis 1944. aastal
 7. Narva ja Sinimäed 1944
 8. Lõuna-Eesti 1944
 9. Teine maailmasõda ja Saaremaa
 10. Saaremaa KS üld
 11. S-75 seniitraketidivisjon
 12. S-125 seniitraketidivisjon
 13. Rakett R-12
 14. 1941. aasta sõjasündmustest Eestis
 15. 1944 Tartu operatsioon
 16. Tartu 1944
 17. Tartu Suvesõjas 1941
 18. Vabadussõja võitlused Tartus
 19. NSV Liidu piirivalve lennuväeüksused Eestis
 20. NSV Liidu piirivalve kasutuses olnud tehnika
 21. NSV Liidu merepiirivalve tehnilise vaatluse post
 22. NSV Liidu piirivalvekordonid ja nende olulisemad objektid Eestis
 23. Esimese maailmasõja operatsiooni „Albion“ merelahingud Soela väinas ja Väinamerel
 24. Saksa okupatsioon Eestis aastatel 1941-1944
 25. Hiiumaa militaarajaloost
 26. Hiiumaa sõjasündmused oktoobris 1941
 27. Eestis asunud NL õhukaitse raadiotehnikaväeosadest
 28. Saksa okupatsioonivõimude kinnipidamiskohad Eestis 1941–1944
 29. NSV Liidu merepiirivalve kaatrid ja laevad
 30. Nõukogude Liidu relvajõud Eestis 1944–1995
 31. Eesti Mälu Instituudi ja Rahvusraamatukogu koostatud e-näitus “Saabus “vabastaja””