Teise maailmasõja jälgedes Vaivarast Viimsisse

Kogu Eesti, kuid eriti Ida-Virumaa on rikas 20. sajandi sõjaajaloo pärandi poolest. Kõige parem on ajalugu tutvustada ja selgitada, külastades paiku, kus kirjeldatavad sündmused tegelikkuses aset leidsid. Sel põhjusel ühendasid Eesti sõjamuuseum – kindral Laidoneri muuseum Harjumaal ja Vaivara Sinimägede Muuseum Ida-Virumaal jõud projektiks „Militaarpärandi tutvustamine Ida-Virumaal ja Viimsis“, et panna kokku teekond ühest muuseumist teiseni, aidates nii kohalikul elanikel kui külalistel mõista piirkonna mitmetahulist ajalugu Teise maailmasõja päevil.

Projektis välja töötatud turismimarsruut ühendab ida-lääne suunal Vaivara ja Viimsi alevikus asuvad sõjamuuseumid ning lisaks militaarse pärandiga seotud objektidele ja aspektidele viitab ka teistele ümbruskonna vaatamisväärsustele. Loodame, et see meelitab külastuspaikadesse ja muuseumitesse ka need inimesed, kelle esmane huvi ei ole sõjaajalugu.

Teekond Vaivara Sinimägede Muuseumist Eesti sõjamuuseumisse on ligi 200 km pikk, kuid koostatud turismimarsruut ei eelda selle täies ulatuses läbimist. Objekte saab külastada valikuliselt, ühekaupa või terve teekonna puhul alustada näiteks Viimsist ja liikuda Vaivara suunas. Inspiratsiooni leiab Vaivara Sinimägede Muuseumi veebis olevatest näidismarsruutidest.

Antud marsruut on sõjaajaloohuvilisele, kes tahab lisaks muuseumide külastamisele süveneda ja detailsemalt teada nii üksikobjektidest kui ka Põhja-Eesti sõjasündmustest ülevaatlikumalt.

Google Maps – Teise maailmasõja jälgedes Vaivarast Viimsisse

Projekti MilHer kaasrahastab Euroopa Liit Euroopa naabrusinstrumendi raames.

Antud väljaanne valmis Euroopa Liidu rahalise abiga. Selle väljaande sisu eest vastutavad ainuisikuliselt Eesti Sõjamuuseum – kindral Laidoneri muuseum ja Vaivara Sinimägede Sihtasutus ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmi ega Euroopa Liidu seisukohti.

DG REGIO